Cennik usług BHP we Wrocławiu: szkolenia,nadzory,kursy.
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

CENNIK

Współpraca

Odejmij 30% wartości z bieżącej faktury za usługi w zakresie BHP, z których korzystasz – kwota wynikowa to nowa cena za obsługę Twojej Firmy przez BHP Bezpieczna Praca.

Minimalna kwota obsługi to 200 PLN netto miesięcznie (246 PLN brutto).

Szkolenia

(zwolnione z podatku VAT)

(zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 226, poz. 1476))

Ilość osób do przeszkolenia

Rodzaj szkolenia i cena

Szkolenie wstępne instruktaż ogólny

Szkolenie okresowe: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, inżynieryjno techniczni, administracyjno biurowi, robotnicy

Pierwsza pomoc

PPOŻ

1

100

120

250

120 zł

2

80

100

160 zł

100 zł

3-4

60 zł

70

120 zł

90 zł

5-10

50

60

80

80 zł

11-20

40 zł

50 zł

60

60 zł

21-30

35 zł

45 zł

50

50

31-40

30 zł

40 zł

40 zł

41 i więcej

Do negocjacji

 

Ilość osób do przeszkolenia przez internet

(samokształcenie kierowane)

Internetowe szkolenie okresowe dla

pracodawców
oraz osób kierujących pracownikami

pracowników
inżynieryjno – technicznych

pracowników
administracyjno – biurowych

1-5

60

40

40

6-10

50

30

30

11 i więcej

40

20

20

Dokumentacja, audyt BHP, koordynacja i inne

(ceny netto, bez podatku VAT)

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej 150 – 1000zł
Opracowanie oceny Ryzyka Zawodowego (PN 18002:2011) 100 – 300zł
Opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej 50 – 100zł
Opracowanie oceny Ryzyka Zagrożenia Wybuchem od 1400zł
Opracowanie dokumentacji Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) od 1400zł
Opracowanie dokumentacji HACCP (GHP, GMP) od 400zł
Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) od 400zł
Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) od 500zł
Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 500zł
Oznakowanie obiektu (drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu PPOŻ.) od 300zł

Doradztwo i opiniowanie z zakresu prawa pracy i BHP 100 – 400zł
Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 100 – 300zł

Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 400zł
Próba ewakuacyjna, ćwiczenia ewakuacyjne obiektu (przygotowanie i organizacja) od 400zł
Praktyczne szkolenie PPOŻ. użycie gaśnic, gaszenie pożaru od 400zł

Audyt organizacji (BHP, ISO) od 300zł
Koordynacja BHP budowy, projektu: indywidualnie
Wsparcie w trakcie kontroli PIP od 250zł
Stawka godzinowa 50 – 150zł

Nadzór BHP

(ceny netto, bez podatku VAT)

W cenę obsługi wliczony jest:
– dojazd do siedziby firmy,
– nadzór i usługi BHP oraz PPOŻ, w tym:

  • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
  • prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
  • szkolenia wstępne i okresowe z BHP,
  • szkolenia z pierwszej pomocy,
  • tworzenie i wdrażanie regulaminów, instrukcji oraz standardów postępowań w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
  • przegląd PPOŻ organizacji,
  • współpracę z zewnętrznymi organami kontroli (m.in. PIP),
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i BHP.

Wycena obsługi BHP uzależniona jest od specyfiki stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie.

Stanowiska robotnicze (produkcja)

Liczba osób świadczących pracę w organizacji

Miesięczna kwota netto za nadzór BHP organizacji

0-10

od 350

11-20

od 450

21-30

od 550

31-40

od 650

41-50

od 700

51-60

od 750

61 i więcej

od 800

Stanowiska administracyjne

Liczba osób świadczących pracę w organizacji

Miesięczna kwota netto 

za nadzór BHP organizacji

0-10

od 200

11-20

od 250

21-30

od 350

31-40

od 450

41-50

od 500

51-60

od 550

61 i więcej

od 600

Podane wartości stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Pobierz cennik w formacie *.PDF –  POBIERZ  (1MB)