Audyt BHP i PPOŻ Wrocław - zadbaj o bezpieczeństwo w zakładzie pracy!
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Audyty BHP we Wrocławiu

Audyty mają na celu weryfikację spełniania minimalnych wymogów prawnych do których zobowiązany jest pracodawca, w zakresie obowiązujących przepisów. (Podobnie jak kontrole dokonywane przez Państwową Inspekcje Pracy, Inspekcje Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Urząd Dozoru Technicznego.)

Nasi audytorzy posiadają niezbędne kwalifikacje i certyfikaty (DEKRA).

Audytów dokonujemy w celu określenia stanu faktycznego w obszarach związanych z:

  • BHP (iso 18001):

* nadzór i kontrola stanu bhp,
* szkolenia,
* medycyna pracy,
* stanowiska i procesy pracy,
* maszyny i urządzenia techniczne,
* ryzyko zawodowe,
* odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
* dokumentacja powypadkowa,
* czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
* zaplecze higieniczno-sanitarne,
* transport,
* magazynowanie,

  • PPOŻ,
  • zarządzaniem energią (iso 50001),
  • zarządzaniem środowiskowym (iso 14001).

Każdy audyt, kończy się przygotowaniem końcowego raportu z uwzględnieniem:

  • wykazania niezgodności w zakresie audytowanych obszarów,
  • określeniem planu działań naprawczych.