Ocena ryzyka zawodowego Wrocław - Doświadczona firma.
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Ryzyko zawodowe – ocena i dokumentacja

Przygotujmy profesjonalną dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy lub jej aktualizację. Dokonujemy oceny ryzyka metodami: PN 18002:2011, FIVE STEPS, RISC SCORE, KIM, SWIFT, HAZOP, PHA, JSA, FMEA, ETA, FTA, LOPA, QRA.

Dzięki niej:

 • organy przeprowadzające kontrolę (PIP, Sanepid) nie wniosą żadnych zastrzeżeń,
 • uzyskają Państwo dla swoich pracowników stabilną składkę na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

Definicja:

Art. 226 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę dwa konkretne obowiązki związane z ryzykiem zawodowym:

 • obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
 • obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujące straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka polega nie tylko na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń, lecz także na ocenie wysokości prawdopodobnych strat materialnych, a także strat związanych z utratą zdrowia lub życia ludzkiego.

Prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu:

 • sprawdzenie, czy na stanowiskach pracy zostały prawidłowo zidentyfikowane zagrożenia i czy związane z nimi ryzyko zawodowe jest znane,
 • wykazanie, że zastosowane środki ochrony indywidualnej są adekwatne do zagrożeń wynikających z przeprowadzonej analizy,
 • dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowiska pracy, materiałów i organizacji pracy,
 • ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania i ograniczenia ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • zapewnienie ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego lub jej aktualizację, gdy:

 • utworzy nowe stanowisko pracy,
 • na stanowisku pracy zdarzył się wypadek,
 • wprowadzi zmiany w procesie pracy lub na stanowisku pracy,
 • dokona zmiany obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
 • stwierdzi, że stosowane środki ochrony są nieskuteczne lub niewłaściwe w świetle nowych informacji/warunków pracy, lub też planuje wprowadzenie zmian w zakresie stosowanych środków ochrony,
 • planuje uruchomienie nowej maszyny lub linii technologicznej.