Koordynacja działań BHP i PPOŻ w czasie inwestycji | Wrocław i okolice.
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Koordynacja działań BHP

Oferujemy koordynację BHP i PPOŻ, budów, projektów, firm, kontraktów, podwykonawców, organizacji, obiektów, w zakresie:

 • konsultacji przy tworzeniu planu BIOZ i dokumentacji IBWR (opiniowanie planu BIOZ Generalnego Wykonawcy oraz udział w opracowaniu procedur i wytycznych obowiązujących wszystkich podwykonawców podczas trwania budowy),
 • sprawdzenia i akceptacji dokumentacji (planu BIOZ, metodologii robót, dokumentacji IBWR) wszystkich firm podwykonawczych oraz dopuszczenie ich do pracy,
 • opracowania, wdrożenia, aktualizacji i weryfikacji planu BIOZ,
 • opracowania, wdrożenia, aktualizacji i weryfikacji dokumentacji IBWR,
 • opracowania, wdrożenia i weryfikacji regulaminu kontraktu,
 • okresowego sporządzania i przekazywania raportów z działań prowadzonych na terenie kontraktu dotyczących bezpiecznej organizacji pracy – raporty Koordynatora BHP,
 • nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi (m.in. pracami na wysokości),
 • nadzoru i kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych (PPOŻ),
 • nadzoru nad montażem elementów wielkogabarytowych lub przebudowy instalacji elektroenergetycznych,
 • szkoleń pracowników firmy z zakresu BHP i PPOŻ. (szkolenia wstępne i okresowe),
 • prowadzenia dokumentacji związanej ze stanem BHP (instrukcje, oceny ryzyka zawodowego, protokoły, raporty, itp.),
 • uczestnictwa w odbiorach i komisjach BHP,
 • uczestnictwa w pracach zespołu powypadkowego,
 • kontroli metod, warunków pracy i stanu bezpieczeństwa na placu budowy i stanowiskach pracy oraz przygotowywanie raportów w tymże zakresie (m.in. sporządzania dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych nieprawidłowości),
 • kontroli realizacji zaleceń i usuwania stwierdzonych niezgodności,
 • działań prewencyjnych ograniczających potencjalne źródła zagrożeń,
 • reprezentacji i uczestnictwa w kontrolach zewnętrznych organów nadzoru PIP, PSP,
 • doradztwa i wsparcia dla kierowników projektów,
 • nadzoru i kontroli firm podwykonawczych obejmujących:
  – sposób organizacji stanowisk pracy,
  – stan techniczny używanego sprzętu budowlanego,
  – posiadanie aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich,
  – kontrolę uprawnień pracowników do powierzonych im zadań,
  – badanie trzeźwości pracowników.