Ochrona przeciwpożarowa (PPOŻ) - instrukcje, plany i oceny zagrożeń | Wrocław
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Ochrona PPOŻ w firmach

Oferujemy:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych,
 • opracowanie planów ewakuacji,
 • opracowanie oceny Ryzyka Zagrożenia Wybuchem,
 • opracowanie dokumentacji Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW),
 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • praktyczne szkolenie z zakresu posługiwania się gaśnicami,
 • badanie sprawności gaśnic (przeglądy gaśnic), wraz z przeglądami technicznymi,
 • badanie sprawności i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (pomiary ciśnieniowe), wraz z przeglądami technicznymi,
 • badanie ciśnienia roboczego węży hydrantowych,
 • kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej (audyt),
 • doradztwo zakresie doboru sprzętu przeciwpożarowego i znaków bezpieczeństwa (znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe, znaki informacyjne, znaki BHP, instrukcje ppoż),
 • doradztwo w zakresie oznakowania i utrzymania we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych,
 • organizację i przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji (ćwiczenia ewakuacyjne, próbna ewakuacja),
 • kompleksową obsługę obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • reprezentację przed Państwową Strażą Pożarną.