Postępowania powypadkowe | Dokumentacja BHP , kompleksowy i rzetelny raport.
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Postępowanie powypadkowe w firmach

Przeprowadzimy postępowanie i sporządzimy profesjonalne opracowanie dokumentacji powypadkowej BHP. Oszczędzimy Państwa czas i środki finansowe. Pomożemy, ustrzec się pospolitych błędów, uniknąć lub zminimalizować ryzyko spotkań z Prokuratorami, pracownikami PIP, a także odpowiadania na pozwy czy uczestniczenia w rozprawach sądowych.

Oferujemy swoje usługi w zakresie:

 • wypadków przy pracy – lekkich, ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych,
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,
 • wypadków w drodze do i z pracy.

Wykonywanie dokumentacji powypadkowej obejmuje:

 • uczestniczenie w zespołach powypadkowych,
 • klasyfikację prawną wypadku,
 • sporządzanie protokołów powypadkowych,
 • sporządzanie kart wypadku,
 • zebranie informacji od poszkodowanych oraz świadków wypadku,
 • sporządzanie kart Z-KW dla GUS,
 • aktualizację rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i Prokuraturą – w przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych, lub śmiertelnych,
 • przygotowanie programu naprawczego eliminującego źródła zagrożeń.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy.

W myśl z art. 234 Kodeksu Pracy.

§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
§ 31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.