Kompleksowy nadzór nad BHP w firmie | Wrocław i okolice.
+48 71 710 9697 | biuro@bhpbezpiecznapraca.pl
LANGUAGE:

Nadzór nad BHP w firmach

W ramach stałego nadzoru pełnimy obowiązki służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami).

Współpraca w oparciu o umowę zlecenie, część etatu, etat.

Oferujemy:

 • szkolenia BHP dla pracodawców (szkolenia wstępne i okresowe),
 • szkolenia BHP dla kadry kierowniczej (szkolenia wstępne i okresowe),
 • szkolenia BHP dla pracowników (szkolenia wstępne i okresowe),
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP (ciągi technologiczne, instrukcje dla maszyn, substancje chemiczne), regulaminów pracy i zarządzeń wewnętrznych,
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (zespół powypadkowy, kwalifikacja prawna wypadku, raportowanie do GUS i ZUS),
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ (w tym w zakresie pierwszej pomocy),
 • reprezentację przed Państwową Inspekcją Pracy (PIP), a także PSP, PIOS i PIS,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP,
 • udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości, posiłków regeneracyjnych i napojów,
 • współpracę z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 • analizę stanowisk pracy pod kątem organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników,
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie doboru skutecznych środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i BHP,
 • sporządzanie co najmniej raz w roku, okresowych raportów w przedmiocie stanu BHP.